W3 Company Royal New Zealand Infantry Regiment

link to W3 remembrance page28 Māori Battalion returned home on 23 January 1946.  On their arrival in Wellington the 780 troops were welcomed as returning heroes, before dispersing to their home marae throughout the country.  Lieutenant-Colonel James Hēnare dismissed his men with these words:
"Go back to our mountains, go back to our people, go back to our marae. But this is my last command to you all -
stand as Māori, stand as Māori, stand as Māori."

For the W3 Veterans - Addressing an Historical Oversight

Haere mai, haere mai, haere mai rā.

E ngā hoia, e ngā ika a Whiro, koutou kua hoki mai i te kauhanga riri, nau mai rā.
Hoki mai koutou ko ngā kaitoa i heke te toto, i heke ngā roimata.
Tauti mai rā koutou ko ngā māia i nguha ai, i ngana kaha ai kia haumaru ai te noho.
Ānei mātou te iwi, te whānau e aumihi nei.
Nau mai, tauti mai, hoki mai rā.

Mauria mai ō koutou tini mate, ngā ika o te riri, rātou e rangatū tahi ana ki te pakanga i hinga ai i reira.
Ngā mate huhua i riro atu i ngā parekura, kua karangatia e Hine nui te pō.
Mauria mai ngā au mārō kia mihia, kia tangihia, kia uhungatia.
Ka maumahara tonu tātou ki a rātou.
Mauria mai, mauria mai , mauria mai rā.

Nau mai, tauti mai, haere mai.
Hoki mai i te mura o te ahi ki te ūkaipō, ki te whānau.
Hoki mai ki te tūrangawaewae
Whakawhiti atu anō i te marae ātea o Tū, heoi te pakanga kore.
Tae atu ki te whare, ki tō tātou poho nei, e Rongo e.
Mā te iwi koutou e awhi, e manaaki, e tiaki.
Nau mai, tauti mai, hoki mai rā.

Welcome, welcome, welcome home

You the battle weary, the survivors who have returned.
Welcome back our heroes, you who have sweated blood and tears, you have not laboured in vain.

We acknowledge your bravery and your sacrifice to protect our world.

Here we are, we salute you.

Bring your many dead, those slain in battle, those who marched to war at your side never to return.
Your many comrades in arms and those before them who were lost in combat, those who have been called to the night.
Bring the brave soldiers who are at rest so that they may be lamented, mourned and honoured.
We will remember them for eternity. We will remember them.

Welcome back from the cauldrons of war, return home to us, to your whānau, to your land.
Gather again on the marae of Tū, never to battle again.
Come to your whare, in the presence of Rongo, where we will embrace, nurture and protect you.

Welcome, welcome, welcome home.

background to Mihi ki ka Hoia - Tribute to our Soldiers

link to W3 remembrance page

 

OUR COUNTRY IS IN MOURNING, AN ANZAC DIED TODAY
 

click on icon

43223 Pte David Wright RNZIR, wounded 30 January 1970 Phouc Tuy Province South Vietnam, died of secondary infection 19 March 1970 Concord Hospital Sydney Australia
43223 Pte David Wright RNZIR, wounded 30 January 1970 Phuoc Tuy Province South Vietnam, died of secondary infection 19 March 1970 Concord Hospital Sydney
483256 Pte John Gurnick RNZIR - died of wounds 29 May 1970 Phuoc Tuy Province Vietnam
483256 Pte John Gurnick RNZIR,
died of wounds 29 May 1970
Phuoc Tuy Province Vietnam

482859 Pte Tom Cooper RNZIR, wounded 10 October 1970, died 11 October 1970 at 24th US Evacuation Hospital Long Bien
see W3 ANZAC Day Vietnam timeline

W3 Company RNZIR New Zealand Army was on active service
in South Vietnam from 14 November 1969 to 10 November 1970

This website records the story of a New Zealand rifle company sent to South Vietnam in November 1969,
part of the New Zealand contingent to fight alongside Australian and other Free World forces.

Nāia te kōrero o tetahi ope tauā maupū i tukuna ki Whitināma ki te Tonga i te Whiringa-ā-Rangi o te tau 1969,
he wāhanga o Ngāti Tūmatauenga; whawhai ai i te taha o Ahitereiria me ngā ope tauā e noho haumi ana.

Three of the Company were killed in action and 16 were wounded.